Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Förstudie av bostäder i Hamringe grustag

I torsdags klubbade Kommunfullmäktige igenom beslutet att påbörja en förstudie för att se om det går att anlägga bostäder i det gamla grustaget intill Rikstensvägen.  Utmaningen ligger i att grustaget ligger ovanför den vattentäkt  varifrån Tullinge tar sitt vatten.

Translate »