Förstudie av bostäder i Hamringe grustag

I torsdags klubbade Kommunfullmäktige igenom beslutet att påbörja en förstudie för att se om det går att anlägga bostäder i det gamla grustaget intill Rikstensvägen.  Utmaningen ligger i att grustaget ligger ovanför den vattentäkt  varifrån Tullinge tar sitt vatten.

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”