Bygga, bo & miljö

En attraktiv boendemiljö

Tullinge  är en ung kommun med gamla anor. Den attraktiva boendemiljön med en spännande  natur tätt inpå, och närheten till Stockholm, med dess utbud av arbetsplatser och kultur, gör Tullinge till en attraktiv kommun att bo och leva  i.
Kommunen är belägen i den  sydvästra delen av Stor-Stockholm. och gränsar i öster till Huddinge och i väster till Botkyrka.  Med pendeltåget tar det dryga 20 minuter att nå Stockholms C. Mellan kl 6 på morgonen och 20.30 på kvällen  går tågen var 15:e minut.
Tullingesjön med dess förbindelse med Mälaren innebär att man kan ta sig till skärgården med båt, från Tullinge, vilket utnyttjas av många Tullingebor.

Vy över Tullingesjön

Vy över Tullingesjön

Kommunen arbetar aktivt för att bevara och utveckla en god livsmiljö för såväl medborgare som djur och natur. Alla som bor, arbetar och bedriver en verksamhet i kommunen har också ett gemensamt ansvar för att värna om vår närmiljö, och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Livkvalitet är ett ledord.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

byggaochbo@tullingekommun.se

Växel:  08-778 0020

____________________________________________________________________________

Tullinge Kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Box  12345
146  50 Tullinge

Besöksadress:

Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”