Bygglov & andra lov (tillstånd)

nybyggnad

Bygglov behövs för att bygga nytt, bygga till eller för att ändra en byggnad så att någon ny bostad eller lokal tillkommer. Det krävs även bygglov för väsentligt ändrad användning av en byggnad. För att anordna eller väsentligt ändra vissa anläggningar, till exempel upplag, parkeringar, plank och murar krävs också bygglov. Det kan även behövas bygglov för att ändra en byggnads yttre utseende väsentligt.

Bygglovsenheten

Bygglovshandläggare: Arne Byggare

arne.byggare@tullingekommun.se

Tel: 08-778 0020

_____________________________________________________________

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

bygglov@tullingekommun.se

Bygglovsenheten
Box  12345

146  50 Tullinge

Besöksadress:

Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

Växel:  08-778 0020

 

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”