Utbildning & Barnomsorg

Trygghet och utveckling

 Tullinge är en ung kommun på flera sätt. Bland annat är nästan en tredjedel av invånarna barn eller ungdomar. Det ställer höga krav på barnomsorg, skola och fritidsverksamhet liksom på skolbarnsomsorg, specialpedagogik, skolhälsovård, skolskjutsar med mera.

I Tullinge  kommun finns

  • 14 kommunala och 1 fristående förskola
  • Sex kommunala  grundskolor. Av de kommunala grundskolorna har två verksamheter för förskoleklass till och med årskurs tre. Fyra för förskoleklass till och med årskurs sex och två för årskurs sju till nio.
  • En gymnasieskola som erbjuder individuella programmet och lärlingsutbildningar. Tullinges ungdomar har även tillgång till grannkommunernas gymnasie- och vuxenskolor.
  • Vuxenutbildning med SFI
  • Kulturskola

Förskolan Sörgården

Förskolan Sörgården

Eklidsskolan

Eklidsskolan

Tullinge Gymnasium

Tullinge Gymnasium

 

Barn- och Utbildningsförvaltningen

Skolchef:  Eva Evasdotter

eva.evasdotter@tullingekommun.se

Tel: 08-778 00 20

___________________________________________________________

Tullinge Kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen

Box  12345
146  50 Tullinge

Besöksadress:

Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

______________________________________________________________________________

Politiskt ansvariga Utbildning och Barnomsorg

Länk till sida där du kan lämna dina klagomål. Hjälp oss att bli bättre!

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”