Fröhuset

Fritidsgård och förskolan Fröhuset

Fritidsgård och förskolan Fröhuset

Fröhuset uppfördes 2001, och genomgick en renovering 2012. Total byggnadsyta är 560 m2.

Förskolan Fröhuset har tre avdelningar där barnen är indelade efter ålder. ​På Fröhuset går det cirka 110 barn.

Förskolechef

Maria Mariasson
Telefon08-778 0020

__________________________________________________
Besöksadress
Nibblevägen 40
Postadress
146 30 Tullinge

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”