Tullingebergsskolan

Tullingebergsskolan

Tullingebergsskolan

Förskoleklass – skolår 5
Fritidshem
Träningsskola årskurs 1–10
Antal elever: cirka 245

Tullingebergsskolan har alla fördelar som utmärker en liten skola. Här finns välutbildad personal som tack vare skolans småskalighet har möjlighet att lära känna stora delar av elevgruppen. Det ger trygghet för både elever och föräldrar. Ett nära och utvecklat samarbete mellan skolans alla verksamheter ger oss stora möjligheter att ta tillvara elevernas olika behov av utbildning och omsorg. Skolan ligger nära naturen och skilt från bilvägar vilket ökar möjligheten till trygg uteverksamhet.

Rektor

Jeanette Jeanettesson

Telefon växel
08-778 0020

Besöksadress
Tullingebergsvägen 39

Postadress
146 45 Tullinge

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”