Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Avgifter

Följande avgifter gäller för Tullinges kulturskola (fr o m vt 2019)

Avgift (kr/termin)
Ämneskurs, instrumentalspel och sång 1 200 kr

Orkesterspel (gäller för elever som inte har annan undervisning) 200 kr

Dans, drama, bild 900 kr
Prova-på-termin 900 kr

Musiklek 600 kr

Instrumenthyra 300 kr

Ämneskursen instrumentalspel och sång har syskonrabatt. Första barnet betalar 1200 kr, andra barnet 900 kr, tredje
barnet osv betalar 300kr/barn och termin.

Påbörjad termin debiteras med hel avgift.

Tullinge Kulturskola

Verksamhetschef: Emese Nagy

emese.nagy@tullingekommun.se

Tel: 070-778028

_______________________________________________________

Tullinge Kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen

Box  12345
146  50 Tullinge

Besöksadress:

Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

Translate »