Avgifter

Följande avgifter gäller för Tullinges kulturskola (fr o m vt 2019)

Avgift (kr/termin)
Ämneskurs, instrumentalspel och sång 1 200 kr

Orkesterspel (gäller för elever som inte har annan undervisning) 200 kr

Dans, drama, bild 900 kr
Prova-på-termin 900 kr

Musiklek 600 kr

Instrumenthyra 300 kr

Ämneskursen instrumentalspel och sång har syskonrabatt. Första barnet betalar 1200 kr, andra barnet 900 kr, tredje
barnet osv betalar 300kr/barn och termin.

Påbörjad termin debiteras med hel avgift.

Tullinge Kulturskola

Verksamhetschef: Emese Nagy

emese.nagy@tullingekommun.se

Tel: 070-778028

_______________________________________________________

Tullinge Kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen

Box  12345
146  50 Tullinge

Besöksadress:

Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”