Bäverhyddan

Bäverhyddan_0006Förskolan Bäverhyddan

Förskolan Bäverhyddan är som ett stort arbetslag med två hemvister. På förmiddagarna arbetar vi åldersindelat och på eftermiddagarna stationsindelat.

Förskolechef

Petra Petrasson
Telefon: 08-778 0020

__________________________________________________
Besöksadress
Oxelvägen 38/Körsbärsvägen 12
Postadress
146 30 Tullinge

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”