Myrstacken

Förskolan Myrstacken

Förskolan Myrstacken

Förskolan Myrstacken har två arbetslag och ligger nära Trädgårdsstadsskolan. Ett arbetslag för barn mellan 1 till 3 år och ett arbetslag för barn mellan 3 till 5 år. På Myrstacken går drygt 80 barn.

Förskolechef

Christina Nilsson

Telefon:08-778 0020

_________________________________________________

Besöksadress
Dymmelkärrsvägen 33

Postadress
146 50 Tullinge

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”