Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Myrstacken

Förskolan Myrstacken

Förskolan Myrstacken

Förskolan Myrstacken har två arbetslag och ligger nära Trädgårdsstadsskolan. Ett arbetslag för barn mellan 1 till 3 år och ett arbetslag för barn mellan 3 till 5 år. På Myrstacken går drygt 80 barn.

Förskolechef

Christina Nilsson

Telefon:08-778 0020

_________________________________________________

Besöksadress
Dymmelkärrsvägen 33

Postadress
146 50 Tullinge

Translate »