Römossen

Förskolan Römossen

Förskolan Römossen

Förskolan Römossen har fyra avdelningar som är åldersanpassade, där barnen går tillsammans med jämnåriga kamrater. Vi har cirka 75 barn i åldern 1 till 6 år.

Förskolechef

Marie Andersson

Telefon: 08-778 0020

________________________________________________________

Besöksadress
Aftonvägen 8

Postadres
146 31 Tullinge

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”