Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Montissoriförskolan Tomtej

Montissoriförskolan Timotej

Montissoriförskolan Timotej

Timotej är en Montessoriförskola för barn mellan 1-6 år som är belägen i närheten av Tullinge centrum.

Här finns plats för ca 38 barn uppdelat på två avdelningar, småbarnsavdelningen Smultronet och syskonavdelningen Jordgubben. Smultronet tar emot barn mellan ca 1 till 3 år och Jordgubben barn i åldrarna 3 till 6 år.

Timotej drivs som ett föräldrakooperativ, i form av en ekonomisk förening, utan något vinstintresse. De viktigaste målen är att kunna ha hög personaltäthet och välutbildad personal.

Alla familjer deltar i föreningens arbete i någon form. Arbetet består av bland annat av jour (vid omfattande personalfrånvaro), mellanmålsinköp, upprustning av lokaler/gård, styrelsearbete och enstaka städtillfällen. Pedagogerna ansvarar dock helt och hållet för den pedagogiska verksamheten.

Föreståndare

Helen Helensson

Telefon:08-778 0020
___________________________________________
Besöksadress
Elgentorpssvägen 12
Postadress
146 30 Tullinge

Translate »