Montissoriförskolan Tomtej

Montissoriförskolan Timotej

Montissoriförskolan Timotej

Timotej är en Montessoriförskola för barn mellan 1-6 år som är belägen i närheten av Tullinge centrum.

Här finns plats för ca 38 barn uppdelat på två avdelningar, småbarnsavdelningen Smultronet och syskonavdelningen Jordgubben. Smultronet tar emot barn mellan ca 1 till 3 år och Jordgubben barn i åldrarna 3 till 6 år.

Timotej drivs som ett föräldrakooperativ, i form av en ekonomisk förening, utan något vinstintresse. De viktigaste målen är att kunna ha hög personaltäthet och välutbildad personal.

Alla familjer deltar i föreningens arbete i någon form. Arbetet består av bland annat av jour (vid omfattande personalfrånvaro), mellanmålsinköp, upprustning av lokaler/gård, styrelsearbete och enstaka städtillfällen. Pedagogerna ansvarar dock helt och hållet för den pedagogiska verksamheten.

Föreståndare

Helen Helensson

Telefon:08-778 0020
___________________________________________
Besöksadress
Elgentorpssvägen 12
Postadress
146 30 Tullinge

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”