Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Näringsliv & Arbete

Tullinge är en del av Stockholms arbetsmarknad och pendlingen in och ut från kommunen är omfattande. Det lokala näringslivet i Tullinge domineras av små och medelstora arbetsplatser. Arbetsplatserna finns bland annat i Tullinge centrum, hantverksbyn, Rikstens
företagspark, Skyttbrink och Hamringe. Kommunen är den i särklass största arbetsgivaren i Tullinge.

Här hittar du aktuell information om näringslivet i Tullinge kommun, men du är också mycket välkommen att kontakta näringslivschef Lasse Larsson, som kan svara på dina frågor om näringslivet i kommunen.

Hamringe Industricenter

Hamringe Industricenter

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Näringslivschef Lasse Larsson
lasse.larsson@tullingekommun.se

Tel:  08-778 0020

____________________________________________________________________________

Tullinge Kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Box  12345
146  50 Tullinge

Besöksadress:

Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

Translate »