Näringsliv & Arbete

Tullinge är en del av Stockholms arbetsmarknad och pendlingen in och ut från kommunen är omfattande. Det lokala näringslivet i Tullinge domineras av små och medelstora arbetsplatser. Arbetsplatserna finns bland annat i Tullinge centrum, hantverksbyn, Rikstens
företagspark, Skyttbrink och Hamringe. Kommunen är den i särklass största arbetsgivaren i Tullinge.

Här hittar du aktuell information om näringslivet i Tullinge kommun, men du är också mycket välkommen att kontakta näringslivschef Lasse Larsson, som kan svara på dina frågor om näringslivet i kommunen.

Hamringe Industricenter

Hamringe Industricenter

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Näringslivschef Lasse Larsson
lasse.larsson@tullingekommun.se

Tel:  08-778 0020

____________________________________________________________________________

Tullinge Kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Box  12345
146  50 Tullinge

Besöksadress:

Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”