Företag, stöd och rådgivning

I Tullinge finns fler än 700 företag registrerade. Med anslutning till Pålamalmsvägen nära Huddingevägen, finns två företagscenter. Dels vid Sadelmakarvägen, Botkyrka Hantverksby och dels vid Mekanikervägen. Den största arbetsgivaren är Tullinge Kommun med ca 900 anställda.

Tullinge kommun ska vara en lättillgänglig organisation med hög servicegrad och positiv attityd i kontakter med såväl företag och näringslivsorganisationer som övriga medborgare. Kommunens starka sidor är det goda läget och de goda kommunikationerna, boendemiljö med kvalitet och välutbildad arbetskraft.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Näringslivschef Lasse Larsson
lasse.larsson@tullingekommun.se

Tel:  08-778 0020

____________________________________________________________________________

Tullinge Kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Box  12345
146  50 Tullinge

Besöksadress:

Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”