Årets företagare

Årets Företagare utses varje år av Företagarna i Tullinge. Den som kan komma i fråga för utmärkelsen måste uppfylla följande krav:

  • Pristagaren ska ha sin huvudsakliga verksamhet i Tullinge kommun.
  • Verksamheten ska ha varit aktiv under några år för att säkerställa viss uthållighet.
  • Verksamheten ska på något sätt gagna Tullinge eller dess invånare.
  • Pristagaren ska ha uppmärksammats för någon av följande kvaliteter; framåtanda, serviceanda, socialt engagemang, kompetens eller oegennyttigt tjänande.
  • Verksamheten ska vara ekonomiskt sund.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Näringslivschef Lasse Larsson
lasse.larsson@tullingekommun.se

Tel:  08-778 0020

____________________________________________________________________________

Tullinge Kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Box  12345
146  50 Tullinge

Besöksadress:

Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”