Arbete för nyanlända

I Tullinge möjliggörs en tidig etablering på arbetsmarknaden genom arbete/arbetspraktik parallellt med studier. I syfte att stärka nyanlända personers möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden har kommunen ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen.

Svenska För Invandrare är en grundläggande utbildning i det svenska språket och om det svenska samhället för vuxna som inte har svenska som modersmål. I Tullinge kommun arbetar vi med individualiserad undervisning och ett webb-baserat material.

Utöver SFI finns också möjlighet att studera Svenska Grund och A-B-nivå.

Vuxenutbildning

Verksamhetschef: Jussi Pekkanen

jussi.pekkanen@tullingekommun.se

Tel: 070-778028

_______________________________________________________

Tullinge Kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen

Box  12345
146  50 Tullinge

Besöksadress:

Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”