Vård och omsorg

Du kan behöva hjälp och stöd på olika sätt för att klara ditt dagliga liv och din personliga omvårdnad. Rätten till sådan hjälp regleras i socialtjänstlagen och kallas för bistånd. Här några exempel på vad du kan få hjälp med

  • Hemtjänst med personlig omvårdnad och service som tvätt, städning och inköp
  • Dagverksamhet 
  • Korttidsboende 
  • Anhörigavlastning vid vård av närstående 
  • Vård- och omsorgsboende med heldygnsomsorg

Vård och omsorg

Vård och omsorg

 

Socialförvaltningen

Verksamhetschef:  Eva Evasdotter

eva.evasdotter@tullingekommun.se

Tel: 08-7780020 (09:30 – 12:00)

___________________________________________________________

Tullinge Kommun
Socialförvaltningen

Box  12345
146  50 Tullinge

Besöksadress:

Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”