Familj, barn och ungdom

Under livets olika skeden kan vi alla komma att behöva hjälp av något slag. Socialtjänstens individ- och familjeomsorg erbjuder stöd och hjälp till såväl barn som ungdomar, vuxna och familjer.

Stärker familjen

Socialtjänstens individ- och familjeomsorgen arbetar för:

  • att barn och ungdomar ska växa upp under trygga och goda levnadsförhållanden.
  • att stärka familjernas levnadsvillkor.
  • att minska beroendet av alkohol och droger.

Information

För frågor om barn och föräldraskap kan man kontakta socialtjänstens enhet för Råd och stöd. Vi har stor erfarenhet och vana vid familjearbete samt vid arbete med och barn och ungdomar i alla åldrar. På Råd och stöd kan du också få hjälp med olika frågor inom familjerättsområdet så som samarbetssamtal eller avtal.

Socialtjänstens enhet för Råd och stöd

Handläggare: Ville Karvonen

ville.karvonen@tullingekommun.se

Tel: 08-778 00 20 (09:30 – 12:00)

___________________________________________________________

Tullinge Kommun
Socialförvaltningen

Box  12345
146  50 Tullinge

Besöksadress:

Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”