Hemtjänst

Tullinge kommun tillämpar LOV (Lag om Valfrihet) inom hemtjänst. Det innebär att du, som beviljats hemtjänst av kommunens biståndshandläggare, själv har möjlighet att välja vilken av kommunen godkända hemtjänstleverantörer, som ska utföra de insatser du beviljats.

 
Hemtjänsten är till för att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet så länge som du själv önskar, även om du har svårt att klara dig själv. Utförandet av hemtjänstinsatserna planeras tillsammans med dig och utformas så att du själv kan fortsätta vara så aktiv som möjligt. Hemtjänstens insatser kan omfatta både personlig omvårdnad och service i bostaden.
Hemtjänst kan t.ex. vara hjälp med omvårdnad och serviceinsatser, måltider, trygghetslarm, dagverksamhet, avlösning i hemmet och ledsagning.

Omvårdnadsinsatser kan till exempel vara hjälp med att äta och dricka, sköta sin personliga hygien, egen vård och utevistelse.

Serviceinsatser kan till exempel vara städning, tvätt, inköp, matdistribution, Apotek och städning tvätt och strykning samt snöskottning.

Det finns möjlighet att få mat levererad till bostaden via matdistribution. Hjälp med matlagning ges endas i undantagsfall och efter behovsbedömning.

Städning och tvätt

Städning utföres normalt var tredje vecka och ytan är begränsad till två rum och kök för ensamstående och tre rum & kök för makar. Det är viktigt att det finnas fungerande städmaterial (elsäker dammsugare/strykjärn) i bostaden.

Inköp och ärenden

Inköp av dagligvaror görs en gång per vecka. Ärende till exempelvis post, bank och apotek planeras så rationellt som möjligt.

Ledsagarservice

Ledsagning beviljas till och från vårdinrättningar, tandläkare, fotvård och liknande då du inte själv kan tillgodose behovet.

Avgift tas ut enligt kommunens hemtjänsttaxa.

Avlösning i hemmet

Personal får hemtjänsten tar hand om din anhörig när du behöver avlastning i hemmet. Avlösningen är avgiftsfri upp till 15 timmar per månad. Därutöver avgift enlig hemtjänsttaxan.

Tystnadsplikt

All personal som arbetar med eller hos dig har tystnadsplikt.

Hemtjänstenheter i Tullinge

Hemtjänst Akvarellen och Römossen

Enhetschef: XX
Biträdande enhetschef: YY

 

 

Socialförvaltningen

Biståndshandläggare: Lisa Larsson

lisa.larsson@tullingekommun.se

Tel: 08-778 00 20
________________________________________________________________________________

Tullinge Kommun
Socialförvaltningen

Box 1234
146 50 Tullinge

Besöksadress:

Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”