Hjälp i hemmet

Vem kan få hemtjänst?

Den som behöver hjälp och stöd i hemmet på grund av sjukdom eller funktionshinder kan ansöka om hemtjänst.
    
Syftet med hemtjänst är att underlätta vardagen för den som är sjuk eller har ett funktionshinder, stärka de egna resurserna och i många fall göra det möjligt att bo kvar i det egna hemmet.

Eget val av utförare i hemtjänsten

Du som är beviljad hemtjänst kan välja andra utförare än kommunen.

Information till utförare

Du som driver ett företag eller planerar att starta ett företag kan ansöka hos kommunen om att bli alternativ/extern utförare av hemtjänst enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem LOV.

Vad kan du få hjälp med?

  • Personlig omvårdnad ex. hjälp att tvätta sig, duscha, äta, klä på sig
  • Serviceinsatser ex. hjälp med att handla, städa och tvätta
  • Matdistribution ex. att någon kommer hem till mig med färdiglagad mat.
  • Trygghetslarm, för dig som bor hemma och behöver kalla på hjälp dygnet runt.

Förenklad ansökan om serviceinsatser

För ansökan om serviceinsatser, hemkörning av färdiglagad lunchmat och fönsterputsning kan du som är 70 år och äldre göra en förenklad ansökan. Hjälp med serviceinsatser såsom städning, tvätt, inköp och enstaka ledsagning eller hjälp vid promenader kan ges som ett rambeslut. För ensamstående omfattar rambeslutet maximalt 8 timmar/månad och för makar/sambo i samma hushåll maximalt 6 timmar per person och månad. Inom dessa timmar bestämmer du själv tillsammans med utföraren av hemtjänst när och hur du vill ha din hemtjänst utförd.

Hur ansöker jag om hemtjänst?

Ansökan om hemtjänst gör du hos kommunens biståndsavdelning, se kontaktruta i högerspalten.      

Beslut

Efter ansökan och utredning får du ett beslut så snart som möjligt och senast inom två veckor.        

Överklagan

Om du inte beviljats det du ansökt om, har du rätt att överklaga. Information om hur det går till får du från din handläggare på Biståndsavdelningen.
    

Vad kostar hemtjänst?

Avgiften räknas ut efter hur stor din inkomst är och efter hur mycket hjälp du har.
          

Socialförvaltningen

Biståndshandläggare: Eva Evasdotter

eva.evasdotter@tullingekommun.se

Tel: 08-778 00 20 (09:30 – 12:00)

___________________________________________________________

Tullinge Kommun
Socialförvaltningen

Box  12345
146  50 Tullinge

Besöksadress:

Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”