Boenden, särskilda

Om du inte klarar dig med den hjälp du kan få hemma kan du ansöka om att få flytta till ett särskilt boende. På boendet kan du få hjälp med det som du inte klarar av själv och stöd i det som kan kännas viktigt att sköta på egen hand för att så långt det är möjligt leva ett oberoende liv.

Tystnadsplikt

All personal som arbetar med eller hos dig har tystnadsplikt.

Ansökan och avgifter

Vill du ansöka om boende ska du ta kontakt med kommunens biståndshandläggare. Man betalar hyra för sin bostad. En avgift kan tas ut för omsorg och måltider.

Socialförvaltningen

Biståndshandläggare: Eva Evasdotter

eva.evasdotter@tullingekommun.se

Tel: 08-778 00 20 (09:30 – 12:00)

___________________________________________________________

Tullinge Kommun
Socialförvaltningen

Box  12345
146  50 Tullinge

Besöksadress:

Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”