Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Akut hjälp

Om du eller en anhörig behöver hjälp i en akut situation finns hjälp eller stöd inom olika områden. Här hittar du viktiga telefonnummer.

112 – i nödsituationer

Nödnumret 112 ska man ringa vid akuta nödsituationer när det är fara för livet.
Telefon: 112

1177 – sjukvårdsrådgivning

Telefonsjuksköterskorna på 1177 Sjukvårdsrådgivningen svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs.
Telefon: 1177

113 13 – informationsnummer vid olyckor och kriser

Sveriges nationella nummer för information vid allvarliga olyckor och kriser. Till 113 13 kan allmänheten ringa och få information vid allvarliga olyckor och kriser.
Telefon: 113 13

Hjälplinjen – psykologisk hjälp

Hjälplinjens telefonjour erbjuder psykologisk hjälp till människor i psykisk kris eller i en svår livssituation.
Telefon: 020-22 00 60

Barnens hjälptelefon

BRIS hjälptelefon för barn som vill prata med en vuxen om vad som helst.
Telefon: 116 111

Kvinnofridslinjen

En stödtelefon för kvinnor som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa.
Telefon: 020-50 50 50

Somaya – kvinno- och tjejjour på många olika språk

Är du utsatt för våld, hot, kränkningar, hederrelaterade brott och vill ha hjälp att komma i från din situation?
Telefon: 020-81 82 83

Telefonjour, Röda Korset

I ett pressat läge behöver man ibland få prata med en förstående medmänniska och kanske få några ord på vägen.
Telefon: 0771-900 800

Brottsofferjouren

Brottsdrabbade kan ringa Brottsofferjourens telefoncentral.
Telefon: 0200-21 20 19

Socialförvaltningen

Verksamhetschef: Eva Evasdotter

eva.evasdotter@tullingekommun.se

Tel: 08-778 00 20 (09:30 – 12:00)

___________________________________________________________

Tullinge Kommun
Socialförvaltningen

Box  12345
146  50 Tullinge

Besöksadress:

Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

Translate »