Akut hjälp

Om du eller en anhörig behöver hjälp i en akut situation finns hjälp eller stöd inom olika områden. Här hittar du viktiga telefonnummer.

112 – i nödsituationer

Nödnumret 112 ska man ringa vid akuta nödsituationer när det är fara för livet.
Telefon: 112

1177 – sjukvårdsrådgivning

Telefonsjuksköterskorna på 1177 Sjukvårdsrådgivningen svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs.
Telefon: 1177

113 13 – informationsnummer vid olyckor och kriser

Sveriges nationella nummer för information vid allvarliga olyckor och kriser. Till 113 13 kan allmänheten ringa och få information vid allvarliga olyckor och kriser.
Telefon: 113 13

Hjälplinjen – psykologisk hjälp

Hjälplinjens telefonjour erbjuder psykologisk hjälp till människor i psykisk kris eller i en svår livssituation.
Telefon: 020-22 00 60

Barnens hjälptelefon

BRIS hjälptelefon för barn som vill prata med en vuxen om vad som helst.
Telefon: 116 111

Kvinnofridslinjen

En stödtelefon för kvinnor som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa.
Telefon: 020-50 50 50

Somaya – kvinno- och tjejjour på många olika språk

Är du utsatt för våld, hot, kränkningar, hederrelaterade brott och vill ha hjälp att komma i från din situation?
Telefon: 020-81 82 83

Telefonjour, Röda Korset

I ett pressat läge behöver man ibland få prata med en förstående medmänniska och kanske få några ord på vägen.
Telefon: 0771-900 800

Brottsofferjouren

Brottsdrabbade kan ringa Brottsofferjourens telefoncentral.
Telefon: 0200-21 20 19

Socialförvaltningen

Verksamhetschef: Eva Evasdotter

eva.evasdotter@tullingekommun.se

Tel: 08-778 00 20 (09:30 – 12:00)

___________________________________________________________

Tullinge Kommun
Socialförvaltningen

Box  12345
146  50 Tullinge

Besöksadress:

Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”