Stöd till familjen

När det gäller frågor som berör familjen kan Tullinge kommun bistå med stöd och vägledning på många sätt.

Om din familj har problem som ni har svårt att reda ut på egen hand kan ni få hjälp av familjepedagoger genom kommunen. De kan tillsammans med er hitta vägar till förändring för att få vardagen att fungera bättre. Familjepedagogerna kan arbeta med föräldrar, barn och ungdomar individuellt eller i gruppform.

Socialförvaltningen

Familjepedagog: Ayse Orhan

ayse.orhan@tullingekommun.se

Tel: 08-778 00 20 (09:30 – 12:00)

___________________________________________________________

Tullinge Kommun
Socialförvaltningen

Box  12345
146  50 Tullinge

Besöksadress:

Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”