Äldre

Kundundersökning

Den 5–7  mars skickas eller delas 200 frågeformulär ut till våra kunder.

Tullinge  kommun kommer att  genomföra återkommande undersökningar för att få en bild av hur äldreomsorgen uppfattas. Våra kunders synpunkter behövs för det utvecklings- och förändringsarbete som bedrivs inom äldreomsorgen. Äldreomsorgen i Tullinge ska hålla en god kvalitet och fungera bra med nöjda servicemottagare.


Du som har trygghetslarm hemma genom vår försorg

  • Vi använder oss av det säkraste larm som finns i dag på marknaden.
  • Det krävs elektricitet men inte något telefonjack.
  • Skulle elektriciteten försvinna finns ett batteri som räcker i flera dygn.
  • Trygghetslarmet provlarmas varje dygn.

 Har du ytterligare frågor:

Lena Nilsson 08-778 00 20
Anders Larsson 08-778 00 20


 Tullinge  seniorcentrum invigt

Den efterlängtade invigningen av Tullinges seniorcentrum 13 december, besöktes av uppskattningsvis 300 personer – snacka om fullt hus!

Socialnämndens ordförande invigningstalade. Joachim Petersén stod för musiken och Svenska Kyrkan  bjöd på luciakaffe. Ett luciatåg från Tullinge Kulturskola stod för fin stämsång.

Lokalerna inrymmer följande verksamheter:

  • Träffpunkt med café, ateljé, gym och ljusrum.
  • Hemtjänstens arbetslokaler.
  • Dagverksamhet för demenssjuka.

Träffpunktens öppettider:
Vardagar 9.00–17.00
Lördagar 9.00–15.00

Vill du veta mer om Tullinge  seniorcentrum – kontakta:
Mats  Holmberg, 070-778 0020


Gratis broddar

Alla Tullinge  som fyllt 65 har möjlighet att få ett par broddar – helt kostnadsfritt. Broddarna finns att hämta på Seniorcentrum, vardagar mellan 9.00-15.00.

  • Seniorerna kan välja mellan två modeller.
  • Du som hämtar ut broddarna ska vara skriven i Tullinge kommun.

Socialförvaltningen

Äldresamordnare: Yamal El Fari

yamal.elfari@tullingekommun.se

Tel: 08-778 00 20

____________________________________________________________________________

Tullinge Kommun
Socialförvaltningen

Box  12345
146  50 Tullinge

Besöksadress:

Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”