Hjälp i hemmet

Stödet kan till exempel vara i form av hemtjänst. Hemtjänsten kan innefatta hjälp med personlig omvårdnad eller hushållssysslor. Anhöriganställda kan utföra hemtjänstinsatserna för en närstående person som blivit beviljad hjälp i hemmet.

Personer som inte på egen hand eller med hjälp av anhöriga kan ta sig till en hälsocentral för att få vård kan få hemsjukvård i det egna hemmet.

Ibland kan korttidsvistelse eller avlösningsvistelse göra det lättare att bo kvar hemma.

Trygghetslarm

Den som behöver kan få trygghetslarm för att enkelt kunna kalla på hjälp. Trygghetslarmet får du genom kommunens hemtjänst. När du får ditt larm lämnar du kopia på dina nycklar till hemtjänstgruppen i ditt område. Nycklarna förvaras i ett låst skåp och används bara för att komma in till dig om du skulle larma.

Trygghetslarmet hyr du av kommunen för 175 kr per månad. Du som har hemtjänst betalar inget för utryckning. För dig som inte har hemtjänst kostar varje utryckning 200 kr.

På natten finns natt- och larmverksamhet som svarar på larm och sköter hemtjänstinsatser. Vid dagverksamheter erbjuds aktiviteter och gemenskap med andra.

Trygghetslarm ansöker du genom att kontakta äldresamordnare Yamal El Fari.

Socialförvaltningen

Äldresamordnare: Yamal El Fari

yamal.elfari@tullingekommun.se

Tel: 08-778 00 20

____________________________________________________________________________

Tullinge Kommun
Socialförvaltningen

Box  12345
146  50 Tullinge

Besöksadress:

Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”