Arbete och sysselsättning

Socialtjänsten SoL erbjuder efter behovsprövning dagverksamheter med tillgång till aktiviteter och träning utifrån individuella behov. Rätten till daglig verksamhet enligt LSS har den som tillhör personkrets 1 och 2. LSS reglerar rätten till dagligverksamhet för personer i yrkesverksam ålder, som saknar förvärvsarbete och som inte utbildar sig.

Det är vår strävan att den enskildes behov av sysselsättning ska styra vilket utbud och innehåll vi ska ha i verksamheterna. Varje individ skall genom inflytande och medbestämmande ges möjlighet att påverka och utforma innehållet i den dagliga verksamheten. Detta innebär att verksamheten ständigt förändras och utvecklas.

Den dagliga verksamheten kan vara förlagd till någon av enheterna, ute på företag eller inom offentlig verksamhet.

Dagverksamheten kan erbjuda meningsfull sysselsättning genom cafe´verksamhet med ex bakning, snickeriarbete och skinn- och hobbyarbete till försäljning. Vi bedriver även verksamhet i kommunhusets fik samt sköter tömning av källsorterat avfall i kommunhuset.

Under vinterhalvåret är utegruppen aktiv i snöskottning och sandning och under vår och sommar sköter gruppen om gräsklippning av vissa områden inom kommunen.

Dagverksamheten finns även till för dig som vill ha meningsfull fritid med social kontakt tillsammans med andra, för att spela bingo, innebandy, bastubad, utflykter eller bara umgås.

Arbetsmarknadsenheten

Verksamhetschef för daglig verksamhet: Anna Andersson

anna.andersson@tullingekommun.se

Tel: 08-778 00 20 (09:30 – 12:00)

___________________________________________________________

Tullinge Kommun
Arbetsmarknadsenheten

Box  12345
146  50 Tullinge

Besöksadress:

Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”