Socialjour

Akuta socialtjänstärenden dagtid

Ring Socialtjänstkontoret dagtid vardagar, tel 08-7780020 (08:30-16:30).

Akuta socialtjänstärenden, kvällstid

Socialjour Södertörn, Huddinge, Tullinge, Botkyrka, Haninge och Nynäshamn kan ge råd och stöd i akuta ärenden, som uppstår efter kontorstid. Ärenden som berör barn och ungdomar som far illa prioriteras.

Socialjourens telefon 08-778 48 60  och 112 (SOS)

Socialtjänstkontoret

Telefon vardagar  08-7780020 (08:30-16:30

Socialjour Södertörn (efter kontorstid)   08-778 48 60  och 112 (SOS)

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”