Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Socialjour

Akuta socialtjänstärenden dagtid

Ring Socialtjänstkontoret dagtid vardagar, tel 08-7780020 (08:30-16:30).

Akuta socialtjänstärenden, kvällstid

Socialjour Södertörn, Huddinge, Tullinge, Botkyrka, Haninge och Nynäshamn kan ge råd och stöd i akuta ärenden, som uppstår efter kontorstid. Ärenden som berör barn och ungdomar som far illa prioriteras.

Socialjourens telefon 08-778 48 60  och 112 (SOS)

Socialtjänstkontoret

Telefon vardagar  08-7780020 (08:30-16:30

Socialjour Södertörn (efter kontorstid)   08-778 48 60  och 112 (SOS)

Translate »