Rätt till vård och omsorg

Kommunens äldreomsorg för personer över 65 år är en del av den svenska välfärden och regleras av lagar som ställer den enskildes behov i centrum.

Kommunen ger stöd och insatser både enligt socialtjänstlagen (SoL) och enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Om du inte kan ta dig till landstingets primärvård, utan behöver hemsjukvård mer än 14 dagar, ska kommunen också tillhandahålla detta. I kommunens hälso- och sjukvårdsansvar ingår också viss rehabilitering och att tillhandahålla hjälpmedel.

Socialtjänstlagen ger dig rätt till hjälp i hemmet, särskilt boende för service och omvårdnad för äldre, dagverksamhet och annat bistånd om du inte själv kan tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska du erbjudas en god och säker vård.

Socialförvaltningen

Handläggare: Lisa Larsson

lisa.larsson@tullingekommun.se

Tel: 08-778 00 20
________________________________________________________________________________

Tullinge Kommun
Socialförvaltningen

Box 1234
146 50 Tullinge

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”