Särskilda boenden

När dina behov av vård, omsorg och service under dygnets alla timmar är så omfattande att du inte längre kan bo kvar i din nuvarande bostad kan du ansöka om att flytta till ett särskilt boende. Det särskilda boendet är en boende- och vårdform där du får omvårdnad, service och tillsyn dygnet runt.

Rätten att hyra en bostad på ett särskilt boende beviljas efter särskild individuell prövning. För att ansöka om bostad kontaktar du biståndshandläggaren.

Särskilt boende är ett eget boende med vanligt hyreskontrakt. Som hyresgäst betalar du hyra precis som för en ”vanlig” lägenhet . Bostaden består vanligen av ett rum med pentry samt toalett och dusch men det finns en hel del olika varianter. Du möblerar själv din lägenhet i det särskilda boendet, med undantag av säng och madrass.

Inom särskilt boende finns det 2 olika typer av boende:

  • vård- och omsorgsboende
  • gruppboende för personer med demenssjukdom

Kärsdala i Tullinge är ett modernt äldreboende för personer med behov av tillsyn
och närhet till personal dygnet runt. Boendet, som har 48 enrumslägenheter och 2
tvårumslägenheter, är uppdelat i 5 boendegrupper varav en är för äldre med demensdiagnos.

I Tullinge kommun finns 24 servicelägenheter på Akvarellen. De som bor på Akvarellen har tillgång
till hemtjänst, sjukvård och en restaurang.

 

Socialförvaltningen

Biståndshandläggare: Lasse Larsson

lasse.larsson@tullingekommun.se

Tel: 08-778 00 20

____________________________________________________________________________

Tullinge Kommun
Socialförvaltningen

Box  12345
146  50 Tullinge

Besöksadress:

Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”