Bostadsanpassning

Har du en bestående funktionsnedsättning som gör att du måste anpassa din bostad för att kunna bo kvar? Då kan du söka bostadsanpassningsbidrag. För att få bidrag ska behovet av anpassning inte kunna tillgodoses på enklare sätt exempelvis med hjälpmedel.

Vad kan du få bidrag till?

Bidraget kan du få för att anpassa så kallade fasta funktioner, det vill säga sådant som man normalt inte tar med sig när man flyttar. Det handlar om att du i din bostad ska kunna förflytta dig, sova och vila, sköta hygienen, laga mat samt ta dig in i och ut ur bostaden.
 
Exempel på åtgärder inomhus är att bredda dörröppningar, ta bort trösklar, ordna duschplats istället för badkar samt ändra höjder på köksskåp och arbetsbänkar. Utanför bostaden kan det handla om bidrag till ramper, ledstänger, hissar och automatiska dörröppnare. Du kan inte få bidrag för normalt bostadsunderhåll eller för anpassning i fritidshus. Om du ska flytta, tänk på att du bara kan få bidrag till en omfattande och dyr anpassning av bostaden om det finns särskilda skäl att välja just den bostaden.

Vem kan ansöka om bidrag?

Du som har en bestående funktionsnedsättning, eller som bor i samma hushåll som en
person med bestående funktionsnedsättning, kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag.
Bidraget är personligt och gäller oavsett om du äger din bostad, bor i hyresrätt eller i
bostadsrätt. Om du inte är nöjd med beslutet om kan du överklaga hos Förvaltningsrätten.

Socialförvaltningen

Handläggare bostadsanpassning: Lisa Larsson

lisa.larsson@tullingekommun.se

Tel: 08-778 00 20
________________________________________________________________________________

Tullinge Kommun
Socialförvaltningen

Box 1234
146 50 Tullinge

Besöksadress:

Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”