Funktionsnedsättning

Kommunens verksamheter för personer med funktionsnedsättning omfattar olika former av stöd som anpassas efter individuella behov. Verksamheterna syftar till att ge:

  • Stöd för att underlätta boendet och bryta isolering
  • Hjälp med personlig omvårdnad
  • Stöd för att delta i samhällslivet
  • Stöd för att delta i fritidsaktiviteter
  • Möjlighet för anhöriga att få avlösning
  • Tillsyn i anslutning till skoldagen
  • Möjlighet till miljöombyte
  • Boende i familjehem eller bostad med särskild service
  • Meningsfull sysselsättning för personer som är i yrkesverksam ålder

Insatserna utgår från socialtjänstlagen (SOL) lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och lagen om assistansersättning (LASS).

Om du vill veta mer om vilket stöd du kan få från kommunen är du välkommen att ta kontakt med någon av kommunens LSS-handläggare eller handläggare inom socialpsykiatrin.

Socialförvaltningen

LSS-handläggare: Mauricio Blanco

mauricio.blanco@tullingekommun.se

Tel: 08-778 00 20

___________________________________________________________

Tullinge Kommun
Socialförvaltningen

Box  12345
146  50 Tullinge

Besöksadress:

Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”