Mat

För dig som bor hemma och har mindre behov av hjälp

För dig som inte har så stora behov av insatser från hemvården men ändå behöver något slags stöd när det gäller maten erbjuds en rad lösningar. Det kan vid behov innefatta hemleverans av dagligvaror eller uppmuntran att ta sig till en matservering där måltiden kan intas i gemenskap.

Du kan även vid behov få hjälp med ledsagning dit. Om du inte har beslut på ledsagning men ändå vill få sällskap kan möjligen volontärer hjälpa till. Det finns även möjligheten att du själv beställer mat från en lokal restaurang som har utkörning.

Idag finns lunchrestauranger som är öppna för alla pensionärer på:

  • Akvarellen, Elegentorpsvägen 10
  • Tullen, Römossevägen 25
  • Lida, Lidavägen 1

Matlagning i hemmet – för dig som har störst behov av hjälp

Matlagning i hemmet är behovsprövat och erbjuds dig som har störst behov av hjälp. Med matlagning i hemmet menas en enklare form av matlagning som tillagas av hemvårdens personal.

Kontakta en biståndshandläggare för mer information.

Socialförvaltningen

Biståndshandläggare: Lasse Larsson

lasse.larsson@tullingekommun.se

Tel: 08-778 00 20

____________________________________________________________________________

Tullinge Kommun
Socialförvaltningen

Box  12345
146  50 Tullinge

Besöksadress:

Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”