Budget- och skuldrådgivning

Alla kan hamna i ekonomiska svårigheter, eller vara i en situation då ekonomin behöver ses över. Tullinges budget- och skuldrådgivning är till för dig som behöver hjälp med att hitta lösningar på ekonomiska problem.

Rådgivaren kan exempelvis hjälpa dig med att se över dina skulder och göra en budget eller bara vara någon att prata om din ekonomi med. Syftet med rådgivningen är att dina problem eller frågor ska lösas långsiktigt och inte bara för stunden. Rådgivningen är gratis och budget- och skuldrådgivarna har tystnadsplikt.

Socialförvaltningen

Budget- och skuldrådgivare: Pekka Puustinen

pekka.puustinen@tullingekommun.se

Tel: 08-778 00 20 (09:00 – 12:00)

___________________________________________________________

Tullinge Kommun
Socialförvaltningen

Box  12345
146  50 Tullinge

Besöksadress:

Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”