Stöd till barn och ungdom

Socialtjänsten erbjuder flera stödgrupper för barn och ungdomar som lever i familjer med missbruksproblematik eller psykisk ohälsa. Stödgrupperna är erbjudandeverksamheter och kräver ingen annan kontakt med Socialtjänsten.

Fältsamordnare finns som ett frivilligt stöd för er ungdomar att vända er till om man behöver prata med någon vuxen som lyssnar.

Socialtjänstkontoret

Telefon vardagar  08-7780020 (08:30-16:30

Socialjour Södertörn (efter kontorstid)   08-778 48 60  och 112 (SOS)

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”