Vårdnadsbidrag

Tullinge kommun har infört kommunalt vårdnadsbidrag. Syftet med vårdnadsbidraget är att skapa ökad valfrihet för föräldrar som önskar mer tid med sina små barn.

  • Vårdnadsbidrag erbjuds föräldrar med barn som fyllt ett men inte tre år och är folkbokförda i kommunen.
  • Vårdnadsbidraget är ett obeskattat bidrag och uppgår till 3 000 kr per barn och månad.
  • Bidraget är ej pensionsgrundande.
  • Det barn som familjen beviljats vårdnadsbidrag för kan inte under samma period vara inskriven i kommunalt finansierad förskoleverksamhet.
  • Sammanlagt 250 hela dagar föräldrapenning ska ha uttagits innan bidrag kan beviljas.
  • Vårdnadsbidraget kan inte kombineras med vissa ersättningar, till exempel föräldrapenning, sjukersättning, arbetslöshetsersättning eller annat försörjningsstöd.

Socialförvaltningen

Handläggare: Lasse Larsson

lasse.larsson@tullingekommun.se

Tel: 08-778 00 20

___________________________________________________________

Tullinge Kommun
Socialförvaltningen

Box  12345
146  50 Tullinge

Besöksadress:

Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”