Misstanke om barn som far illa

Om du misstänker att ett barn utsätts för våld eller övergrepp bör du anmäla det, göra en orosanmälan, till socialtjänsten eller polisen. Du gör det för barnets bästa och för att det ska kunna utredas om misstanken är befogad eller inte.

Du kan prata med socialtjänsten innan du gör en anmälan

Innan du gör en anmälan kan du prata med personal på socialtjänstens mottagningsgrupp om detta. Ring i så fall och beskriv oron för barnet innan du tar beslut om att anmäla. En sådan här konsultation kan göras utan att barnets identitet avslöjas.

Anonym anmälan

Om du vill göra en anonym anmälan ska du inte uppge ditt namn då du kontaktar socialtjänsten. Om anmälarens namn är känt har socialtjänsten endast i undantagsfall möjlighet hemlighålla den uppgiften för den anmälan gäller.

Om en anmälan görs anonymt är det viktigt att den är så utförlig som möjligt eftersom socialtjänsten då inte kan få mer information från den som har gjort anmälan.

Skyldighet att anmäla

Personer som arbetar i verksamheter som berör barn och ungdom, till exempel inom skolan, hälso- och sjukvården och inom socialtjänsten har anmälningsskyldighet enligt lag. Detta gäller personer inom både offentlig och privat tjänst inom dessa verksamhetsområden.
Anmälningsskyldigheten betyder att när det finns anledning att misstänka att barn far illa måste detta anmälas.

Socialtjänstkontoret

Telefon vardagar  08-7780020 (08:30-16:30

Socialjour Södertörn (efter kontorstid)   08-778 48 60  och 112 (SOS)

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”