Hjälpmedel

Om du har en funktionsnedsättning som gör att du inte klarar av att utföra dagliga aktiviteter som tidigare kan du behöva ett hjälpmedel som en del av din rehabilitering.

Bedömning för att få ett hjälpmedel

Det är en förskrivare i Tullinge kommun som bedömer vilka hjälpmedel du har möjlighet att låna. Förskrivare är arbetsterapeut, sjuksköterska eller sjukgymnast/fysioterapeut. Hjälpmedel som du som kommuninvånare kan få låna är till exempel  rollator, toalettstolsförhöjning och rullstol.

Av miljö och kostnadsskäl återanvänder kommunen hjälpmedel. Det är därför viktigt att du är rädd om hjälpmedlet och återlämnar det om du inte behöver hjälpmedlet längre.

Kostnad

Du lånar hjälpmedlet kostnadsfritt av kommunen. Däremot betalar du en avgift för besök av hemsjukvårdspersonal, till exempel vid bedömning av ditt hjälpmedelsbehov, instruktion, leverans och uppföljning.

Fel på ditt hjälpmedel

Om det uppstår något fel med det hjälpmedel du lånar ska du omgående kontakta dem som ordinerat hjälpmedlet till dig. Är hjälpmedlet trasigt bör du inte använda det.

Underhåll och återlämning

Om du inte längre har behov av ditt hjälpmedel, eller om du flyttar från kommunen, ska hjälpmedlet lämnas tillbaka.
Lånade hjälpmedel ska återlämnas väl rengjorda till hjälpmedelsförrådet i Tullinge.

Större hjälpmedel som rullstol vårdsäng, el-sängsryggstöd, personlyft inkl. lyftsele, arbetsstol, ståstol och gripostång kan hämtas i hemmet.

Socialförvaltningen

Ansvarig för hjälpmedelsverksamheten: Lasse Larsson

lasse.larsson@tullingekommun.se

Tel: 08-778 00 20

___________________________________________________________

Tullinge Kommun
Socialförvaltningen

Box  12345
146  50 Tullinge

Besöksadress:

Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”