Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Anhörigstöd i Tullinge

Anhörigstöd är till för dig som har en nära relation till en person som har en psykisk sjukdom, någon form av funktionsnedsättning, en långvarig sjukdom, ett missbruk/beroende eller på grund av ålder är i behov av stöd.
,
Anhörigstödet ger dig och dem du har kring dig information och vägledning utifrån den situation som du befinner dig i. Stöd kan också vara att träffa andra i samma situation, delta i föreläsningar eller på andra sätt få mera kunskaper om det som berör din närstående och dig som anhörig. Anhörigstödet är kostnadsfritt.
,
För att få kontakt med anhörigstödet ringer du till anhörigsamordnare Ibrahim Kassem.

Socialförvaltningen

Anhörigsamordnare: Ibrahim Kassem

ibrahim.kassem@tullingekommun.se

Tel: 08-778 00 20

___________________________________________________________

Tullinge Kommun
Socialförvaltningen

Box  12345
146  50 Tullinge

Besöksadress:

Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

Translate »