Anhörigstöd i Tullinge

Anhörigstöd är till för dig som har en nära relation till en person som har en psykisk sjukdom, någon form av funktionsnedsättning, en långvarig sjukdom, ett missbruk/beroende eller på grund av ålder är i behov av stöd.
,
Anhörigstödet ger dig och dem du har kring dig information och vägledning utifrån den situation som du befinner dig i. Stöd kan också vara att träffa andra i samma situation, delta i föreläsningar eller på andra sätt få mera kunskaper om det som berör din närstående och dig som anhörig. Anhörigstödet är kostnadsfritt.
,
För att få kontakt med anhörigstödet ringer du till anhörigsamordnare Ibrahim Kassem.

Socialförvaltningen

Anhörigsamordnare: Ibrahim Kassem

ibrahim.kassem@tullingekommun.se

Tel: 08-778 00 20

___________________________________________________________

Tullinge Kommun
Socialförvaltningen

Box  12345
146  50 Tullinge

Besöksadress:

Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”