Färdtjänst – resor inom Stockholms län

Du som har svårt att resa med allmänna färdmedel, till exempel buss, tåg och tunnelbana, kan få resa med färdtjänst. Servicen finns för dig som till exempel inte ser, har svårt att röra dig, eller inte kan åka ensam utan ledsagare.

Med färdtjänsten får du ett färdtjänstkort som du beställer dina resor med. Det vanligaste är att resa med taxi, men du som behöver kan också beställa specialfordon med rullstolslift. Resorna har reducerat pris och gäller ofta på högkostnadsskyddet. I SL-trafiken reser du alltid gratis tillsammans med din ledsagare.

Färdtjänstkortet gäller bara för resor inom Stockholms län. Om du vill resa utanför Stockholms län ska du ansöka om Riksfärdtjänst.
,

Vem kan få färdtjänst?

För att få färdtjänst måste ditt funktionshinder vara bestående, minst tre månader eller längre. Du måste också vara folkbokförd i Stockholms län.
,

Så ansöker du

  1. Be din läkare om ett läkarintyg för färdtjänst. Han eller hon kommer då att skicka intyget till kommunen.
  2. Fyll i ansökningsblankett. Ansökningsblanketten får du med posten efter att ditt läkarintyg kommit in till kommunen.
  3. Träffa din färdtjänsthandläggare. Ta med dig din ifyllda blankett till förvaltningen. Om du inte haft färdtjänst tidigare behöver du också ta med ett foto. Din färdtjänsthandläggare kommer nu att göra en utredning som han eller hon skickar till färdtjänstnämnden.
  4. Få svaret med posten. Svaret på din ansökan får du i ett beslut från färdtjänstnämnden. Om du fått ja till färdtjänst får du också broschyren ”Resa med färdtjänst”, där du bland annat kan läsa om hur du beställer resor och vad det kostar. Inom fjorton dagar skickas ditt färdtjänstkort till dig.
Färdtjänstens webbplats: https://www.fardtjansten.sll.se/

Socialförvaltningen

Färdtjänsthandläggare: Anders Andersson

anders.andersson@tullingekommun.se

Tel: 08-778 0020

___________________________________________________________

Tullinge Kommun
Socialförvaltningen

Box  12345
146  50 Tullinge

Besöksadress:

Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

 

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”