Kommunens upphandlingar

Tullinge kommun köper varor, tjänster och byggentreprenader i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU). Inom hemtjänst och hemsjukvård har kommunen infört valfrihetssystem och upphandling av leverantörer inom det området sker löpande i enlighet med lagen om valfrihetssystem (LOV).

Syftet med offentlig upphandling är att konkurrensutsätta inköp så att skattemedel används på bästa sätt och att ge leverantörer möjlighet att delta på lika villkor.
 
Offentliga upphandlingar styrs av lagar och regler som Lagen om offentlig upphandling (LOU) och EU:s regler och principer om bland annat tröskelvärden.

Du kan läsa mer om upphandlingslagstiftningen på upphandlingsstöd.se som drivs av Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet liksom på Konkurrensverkets webbplats.

Ekonomi och IT enheten

Verksamhetschef:  Eva Evasdotter

eva.evasdotter@tullingekommun.se

Tel: 08-778 00 20 (09:30 – 12:00)

___________________________________________________________

Tullinge Kommun
Ekonomi och IT enheten

Box  12345
146  50 Tullinge

Besöksadress:

Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”