Arbete & sysselsättning

Under dessa sidor hittar du information om hur det är att arbeta i Tullinge kommun. Här finns också information om vilket praktiskt stöd Tullinge kommun ger till dig som är arbetslös.

Ansvaret för kommunens arbetsmarknadspolitik ligger hos socialnämnden som ansvarar för planering och utförande och har till sin hjälp arbetsmarknadsenheten (AME) som utför uppdrag och olika former av arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadssekreterare:  Ayse Orhan

ayse.orhan@tullingekommun.se

Tel: 070-778 0276 (09:30 – 12:00)

___________________________________________________________

Tullinge Kommun
Arbetsmarknadsenheten

Box  12345
146  50 Tullinge

Besöksadress:

Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”