Parkhemsskolan

parkhemsskolan_0025

Förskoleklass – skolår 5
Fritidshem
Antal elever: cirka 268

​Parkhemsskolan är en liten skola med bra inlärningsmiljö och en inspirerande skolgård. Skolan använder digitala läromedel i sin undervisning. Det naturnära läget utnyttjas i lärandeprocessen. Pedagogerna ger varje elev verktyg att utvecklas utifrån sina olika förutsättningar. Den pedagogiska grundtanken är att eleverna ska känna att de ”kan, vill och vågar” i sitt kunskapande.

Rektor

Göran Göransson

Telefon: 08-778 0020

____________________________________________________

Besöksadress
Adler Salvius väg 128

Postadress
146 53 Tullinge

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”