Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Parkhemsskolan

parkhemsskolan_0025

Förskoleklass – skolår 5
Fritidshem
Antal elever: cirka 268

​Parkhemsskolan är en liten skola med bra inlärningsmiljö och en inspirerande skolgård. Skolan använder digitala läromedel i sin undervisning. Det naturnära läget utnyttjas i lärandeprocessen. Pedagogerna ger varje elev verktyg att utvecklas utifrån sina olika förutsättningar. Den pedagogiska grundtanken är att eleverna ska känna att de ”kan, vill och vågar” i sitt kunskapande.

Rektor

Göran Göransson

Telefon: 08-778 0020

____________________________________________________

Besöksadress
Adler Salvius väg 128

Postadress
146 53 Tullinge

Translate »