E-tjänster skola och barnomsorg

Händer som skriver på ett tangentbord

I Tullinge kommun finns det två olika e-tjänster för skola och barnomsorg. I den ena tjänsten som kallas E-tjänst barnomsorg kan du sköta dina ärenden gällande förskola och fritidshem. I E-tjänst skola (Den öppna skolan) kan du sköta skolärenden. Du hittar inloggningen till de två olika tjänsterna i rutan till höger.

Observera att du alltså måste använda rätt inloggningslänk för att komma till rätt tjänst. Du kan till exempel inte sköta dina ärenden för fritidshem i samma tjänst som skolan.

E-tjänst skola
(Den öppna skolan)Den öppna skolan är en e-tjänst för föräldrar, elever och lärare och ska förbättra och underlätta information och kommunikation mellan lärare, elever och föräldrar. Går dina barn i kommunal grundskola kan du:

  • Få tillgång till schema, klasslistor och annat informationsmaterial.
  • Fylla i underlag för utvecklingssamtal eller följa individuell utvecklingsplan (IUP) för ditt barn.
  • Anmäla frånvaro, begära ledigt.
E-tjänst barnomsorg
(Förskola och fritidshem)Detta är en E-tjänst för dig som förälder och har barn inom barnomsorgen. Med barnomsorg menas förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Tjänsten gäller för såväl kommunal som enskild verksamhet.. Här kan du:

  • Se uppgift om ditt barns placering
  • Lägga in/ ändra schema
  • Ändra kontakt- och inkomstuppgifter.
  • Säga upp din plats i barnsomsorgen.
Det är viktigt att tänka på det språk man använder i fritextfält till exempel registrera att eleven haft sen ankomst, ogiltig frånvaro eller liknande. Skälen till frånvaron kan i sig vara integritetskänsligt. Till exempel om det är sjukdom som orsakar frånvaron får det inte anges. Inga kränkande uttalanden får förekomma. Det är förbjudet att skriva om ras eller etnisk ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser.

Hur loggar jag in?

Du kan logga in i E-tjänst barnomsorg och E-tjänst skola på två sätt. Antingen via E-Legitimation eller med SMS. För att kunna använda sms-inloggning behöver du först ett föräldrakonto.

Hur skaffar jag ett föräldrakonto?

Har du inte fått ditt konto när barnet börjat i förskola, kommunal grundskola eller gymnasiet ansöker du via länken ”Ansök om föräldrakonto” till höger.

Inloggning E-tjänster

Inloggning barnomsorg
Logga in i E-tjänst barnomsorg

Inloggning E-tjänst skola

Ansök om föräldrakonto
Användarnamn och lösenord

Logga in på E-tjänst skola
E-legitimation

Inloggning för personal
Logga in (personal)

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”