Sök barnomsorg

Du kan göra anmälan om barnomsorgsplats tidigast sex månader innan önskat startdatum. Du kan göra anmälan direkt här från webbsidan. Du kan också kontakta oss på telefon. Du hittar telefonnumret till höger.

I samband med anmälan till förskoleverksamhet har du möjlighet att som alternativ ange olika verksamhetsformer (förskola, familjedaghem, fritidshem), önskad enhet eller område.

Du har rätt till plats i förskoleverksamhet om ditt/dina barn är mellan ett och sex år och du arbetar, studerar, är arbetssökande eller föräldraledig eller på grund av barnets eget behov.

De tre-, fyra- och femåringar som inte går i förskoleverksamhet erbjuds plats i förskola 15 timmar i veckan. Platsen är avgiftsfri och erbjuds från höstterminen det år barnet fyller fyra år.

Inloggning E-tjänster

Ansök om föräldrakonto

Användarnamn och lösenord

Inloggning barnomsorg
Logga in i E-tjänst barnomsorg

Inloggning för personal
Logga in (personal)

Blanketter

Anmälan om platsbehov till förskola och pedagogisk omsorg

Barn- och Utbildningsförvaltningen

barnochutbildning@tullingekommun.se

Platsexpeditionen: 08-778 00 20

___________________________________________________

Box 12345
14650 Tullinge

Besöksadress: Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

_____________________________________

 

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”