Eklidsskolan

 

Eklidsskolan

Eklidsskolan

Förskoleklass – skolår 5
Fritidshem
Antal elever: cirka 214
Skolan har ett klassiskt spår och ett montessorispår.

Eklidsskolan har nära till Tullinges natur, kultur och kommunikation. Skolan har två pedagogiska inriktningar, en klassisk (traditionell) och en Montessori. Den lilla skolan bidrar till att alla vuxna och elever är kända för varandra vilket leder till ett tryggt klimat. Skolans fritidshem erbjuder pedagogiska aktiviteter och skolgården inbjuder till lekar. Utomhuspedagogik och miljö/hälsoarbete präglar vår verksamhet. Vi arbetar även med att mäta och utvärdera läroplanens mjukare värden för att främja självkänsla och social kompetens.

 

Rektor

Jan Jansson

Telefon: 08-778 0020

______________________________________________________

Besöksadress
Nibblevägen 9

Postadress
146 30 Tullinge

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”