Banslättsskolan

Banslättsskolan

Banslättsskolan

Förskoleklass – skolår 5

Fritidshem
Antal elever: cirka 453

Banslättsskolan utbildar eleverna för morgondagens samhälle. Elevernas höga måluppfyllelse är tillsammans med trivsel och välbefinnande viktiga faktorer för framgång. Skolans närhet till skogen nyttjas i undervisning och fritidsverksamhet där rörelse och hälsa är ett viktigt dagligt inslag

Rektor

Eva Evasson

Telefon:08-778 0020

___________________________________________________________

Besöksadress
Aftonvägen 6

Postadress
146 31 Tullinge

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”