Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Vuxenutbildning

Tullinge Vuxenutbildning är en verksamhet som ger dig möjlighet att studera som vuxen.

Vuxenutbildningen består av tre delar:

  • Kommunal vuxenutbildning (KomVux)
  • Svenskundervisning för invandrare (SFI).
  • Vuxenutbildning för utvecklingsstörda (SärVux)

Komvux består av både grundläggande (som motsvarar grundskolan) och gymnasial vuxenutbildning. Tullinge Vuxenutbildning genomför sin utbildningsverksamhet i lokaler som ligger i anslutning till Römossevägen 25 i Tullinge.

Ansökningar för kurser som startar i september/oktober måste vara vuxenutbildningen tillhanda senast fredagen den 22 augusti.

Vuxenutbildning

Verksamhetschef: Jussi Pekkanen

jussi.pekkanen@tullingekommun.se

Tel: 070-778 0020

_______________________________________________________

Tullinge Kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen

Box  12345
146  50 Tullinge

Besöksadress:

Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

Translate »