Vuxenutbildning

Tullinge Vuxenutbildning är en verksamhet som ger dig möjlighet att studera som vuxen.

Vuxenutbildningen består av tre delar:

  • Kommunal vuxenutbildning (KomVux)
  • Svenskundervisning för invandrare (SFI).
  • Vuxenutbildning för utvecklingsstörda (SärVux)

Komvux består av både grundläggande (som motsvarar grundskolan) och gymnasial vuxenutbildning. Tullinge Vuxenutbildning genomför sin utbildningsverksamhet i lokaler som ligger i anslutning till Römossevägen 25 i Tullinge.

Ansökningar för kurser som startar i september/oktober måste vara vuxenutbildningen tillhanda senast fredagen den 22 augusti.

Vuxenutbildning

Verksamhetschef: Jussi Pekkanen

jussi.pekkanen@tullingekommun.se

Tel: 070-778 0020

_______________________________________________________

Tullinge Kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen

Box  12345
146  50 Tullinge

Besöksadress:

Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”