Rodret

Förskolan Rodret

Förskolan Rodret

Förskolan Rodret är en mindre förskola där vi arbetar utifrån ett enda stort arbetslag. Pedagogerna förflyttar sig i miljöerna tillsammans med barnen utifrån deras val och intressen.

Förskolechef

Mariam Svensson

Telefon: 08-778 0020

__________________________________________________

Besöksadress
Plåtslagarvägen 7

Postadress
146 36 Tullinge

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”