Karlavagnen

Förskolan Karlavagnen

Förskolan Karlavagnen

Förskolan Karlavagnen har sex avdelningar. Två avdelningar för barn i ålder 1 till 2 år, två  för barn i åldern 2 till 4 år och två för barn i åldern 4 till 5 år.

 

Förskolechef

Monika Monikasson

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”