Gymnasieskolor

Dagens gymnasieelever söker sin utbildning över hela Stockholms län. Tullinges elever ( kan som alla andra i länet ) fritt söka i
hela Stockholms län både kommunala och fri gymnasier.

I Tullinge går mindre än hälften av eleverna på Tullinge gymnasium. Många går också på Tumba gymnasium och andra gymnasieskolor utanför kommunen.

Åren 2012 – 2015 minskar gymnasieårskullarna för att därefter öka igen. Det har lett till en överkapacitet på gymnasieutbildningsplatser. Idag sker ett samarbete inom hela Stockholms län vad gäller planering av den kommunala gymnasieutbildningen.

Mer än 25% av gymnasieplatserna finns på fria gymnasier.

Tullinge gymnasium med plats för drygt 600 elever, har mycket gott rykte och har inte haft några problem att fylla sin utbildningslinjer med elever.

I Tullinge finns två gymnasieskolor. Den ena Tullinge Gymnasium drivs i kommunal regi. Gullviva drivs som friskola.

Tullinge Gymnasium på Alfred Nobels allé

Tullinge Gymnasium på Alfred Nobels allé

Barn- och utbildningsförvaltningen

Skolchef:  Eva Evasdotter

eva.evasdotter@tullingekommun.se

Tel: 08-7780020

___________________________________________________________

Tullinge Kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen

Box  12345
146  50 Tullinge

Besöksadress:

Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”