Barn- och utbildningsnämnden

Nämnden ansvarar för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola, kulturskola, gymnasieskola, komvux och svenska för invandrare. Vissa tjänster köps av andra kommuner.

Ansvarig förvaltning är barn- och utbildningsförvaltningen.

Barn- och utbildningsnämnden

Ordförande
Lasse Larsson (X)

lasse.larsson@tullingekommun.se

Tel: 08-778 00 20

_________________________________________________________________________

Tullinge Kommun

Barn- och Utbildningsnämnden

Box 1234
146 50 Tullinge

 

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”